Projektet

Energibyen Skive er med i et projekt, der skal vise, hvordan der kan etableres kollektiv varmeforsyning i det åbne land uden for traditionelle varmeforsyningsområder. Projektet skal ligeledes demonstrere, hvordan et varmepumpesystem med mange forbrugere kan skaleres op og være med til at balancere det danske elnet.

Projektet foregår i samarbejde med Aalborg Universitet, Suntherm, Neogrid og Energibyen Skive.

Varmeforsyningen er baseret på en varmepumpe og et særligt effektivt varmelager. Det bliver derved muligt at få en betydelig lavere varmepris, som er sammenlignelig med traditionel fjernvarme i byerne.

Den enkelte husstand skal ikke investere i varmeanlægget, men bare bestille varmeforsyning ved leverandøren. Leverandøren sørger for at installerer og vedligeholde varmeanlægget. Der betales en oprettelses afgift i størrelsesordenen 20.000 kr. og derefter sendes en månedlig regning baseret på basisomkostninger og forbrug – præcist som ved en fjernvarmeforsyning.

Projektstatus

Hvidbjerg uden for Skive, var testområde i efteråret 2018, hvor mere en 130 interesserede mødet op til et borgermøde. Efterfølgende blev der lavet 20 installationer med varmepumpe og højenergeffektivt varmelager. I foråret 2019 blev der udpeget et mindre testområde hvor der er blevet lavet aftale om installering at 7 varmepumper.

I løbet af efteråret 2019 vil der blive udpeget et nyt og større område, samt test i samarbejde med et fjernvarmeværk.

Publiceret 23-06-2020