OBS: Partnerkonferencen er desværre aflyst grundet situationen med Coronasvirus. Vi følger løbende situationensudvikling og arbejder på at afholde et arrangement på et senere tidspunkt.

Download  programmet her

Om Projektet

Det 3-årige projekt Green Valleys er et interregionalt europæisk udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle en platform for grøn bioraffinering. Projektet skal demonstrere, hvordan raffinering af biomasse fra græsmarker kan levere bæredygtigt producerede energiprodukter, proteiner og biomaterialer.
Formålet er at vise, at vi med cirkulær grøn (bio)økonomi kan udvikle og udnytte landbrugets potentiale for at bidrage til produktion af vedvarende energi samtidig med, at vi løser miljøudfordringer som nitratudvaskning fra dyrkningsarealer og mindsker pesticidforbruget.

Publiceret 16-03-2020