Green Valleys er et 3-årigt EU-projekt, hvis formål er at etablere en udviklingsplatform for bioraffinering. Projektet skal via demonstrationsanlæg ved Töreboda i Västra Götaland og ved Foulum i Midtjylland demonstrere, hvordan raffinering af biomassen fra græsmarker kan levere bæredygtigt producerede energiprodukter og proteiner.

Gennem et svensk-dansk forskningssamarbejde kommer vi også til at påvise, hvordan cirkulær grøn bioøkonomi kan udgøre et hidtil uudnyttet potentiale for landbruget. Vi undersøger klima og miljøfordele ved regionalt dyrkede græsafgrøder, hvor græsset forarbejdes til bæredygtig energi og foder af høj kvalitet.

 

Partnere:

Agroväst Livsmedel

Aarhus Universitet AGRO

Chalmers Tekniska Högskola

Hushållningssällskabet Sjuhärad

Energibyen Skive

Sveriges Landbruksuniverstet

Publiceret 28-01-2020