En delegasjon på 12 personer, bestående av politikere, ledere og ansatte fra Nes Kommune, Esval Miljøpark og Oslo Kommune besøkte nylig Skive Kommune og GreenLab Skive.
Det gjennomgående fokuset på grønn energi imponerte. Skive Kommunes merkevare er å ”være sitt brand – Rent Liv.”

 

90 diesel-lastebiler om dagen

Esval Miljøpark har både biogassanlegg og jordrenseanlegg, i tillegg til gjenbruksstasjon, og det går daglig om lag 90 lastebiler inn porten til parken.
”Nesten alle går på vanlig diesel og vi jobber nå med å få etablert en fyllestasjon for biogass, slik at lettere tilgang på et fossilfritt drivstoff skal øke forekomsten av grønn transport”, sier Heidi B. Woldsnes, styreleder i Esval MIljøpark.

Ordfører Grete Sjøli fra Nes Kommune framhever at kommunen er i ferd med å kjøpe opp mer areal, slik at parken gis bedre utviklingsmuligheter.
”Det er ønskelig å etablere både testfasiliteter for nye teknologiske løsninger knyttet til grønn energiproduksjon og tiltrekke etablerte, kommersielle aktører, sier Grete Sjøli.

 

Svært interessant med symbiosenett

Fellesskapsløsningene i GreenLab imponerte den norske delegasjonen og utfordringen med å bygge et non-profit aksjeselskap skal det jobbes videre med.

"Skives modell viser at kommunal energieffektivisering er god økonomi. Kravene til klimautslipp blir stadig strengere og miljøbevisstheten øker. Vi ble imponert over samarbeidsmodellen og over hvor raskt GreenLab Skive vokser."

Grete Sjøli, ordfører, Nes Kommune.

Ideen om et symbiosenett og hvordan overskuddsenergi kan flyte mellom partene i parken er svært interessant.

”Skives modell viser at kommunal energieffektivisering er god økonomi. Kravene til klimautslipp blir stadig strengere og miljøbevisstheten øker. Vi ble imponert over samarbeidsmodellen og over hvor raskt GreenLab Skive vokser”, sier Sjøli.

 

Politisk engagement og forankring i CISKA i Nes Kommune

CISKA holdt kick-off den 6. november 2019, og det var stort oppmøte av både politikere (medlemmer av kommunestyre og oppsisjon) og ansatte i Nes Kommune som jobber med klimarelaterte oppgaver i tillegg til næringsaktører fra lokalt og regionalt næringsliv. På dette seminaret var det en stor enighet om at Esval Miljøpark skulle utvikles med grønn symbiosevirksomhet.

Presentasjoner som viser målsetninger og sammarbeidsmulighetene for aktørene på Esval Miljøpark har ble tatt imot med stor interesse.
Esval Miljøpark kan bli en sentral norsk, næringspark i dette grønne skiftet ved å utvikle seg i retning av en industriell symbiosepark på linje med GreenLab Skive.

Publiceret 18-03-2020