Hovedformålet med projektet er at understøtte udviklingen af cirkulære skandinaviske forretningsmodeller indenfor fornybar energi og affalds-/ressourcehåndtering.

Gennem fokuseret produktion og anvendelse af grøn energi skal projektet skabe nye cirkulære produkter og forretningsmodeller. Det skal bl.a. ske gennem et faciliteret samarbejde i to konkrete udviklingsparker – henholdsvis GreenLab Skive og Esval Miljøpark i Nes Kommune i Norge.

Projektet har tre specifikke mål:

1. at udvikle og teste mulighederne for at lagre overskudsenergi fra fornybare energikilder,

2. udvikle og afprøve cirkulære forretningsmodeller i praksis, og

3. at øge antallet af grænseoverskridende samarbejder indenfor energiintegration og lagering.

Målet er at omdanne et problem som fx. affald eller spildprodukter til en ressourcer og fornybar energi og herigennem skabe holdbar og bæredygtig vækst, der samtidig er med til at skabe udvikling og arbejdspladser.

Overskudsenergi og affaldsressourcer kan bruges til produktion af nye produkter og vedvarende energi, men de tekniske løsninger er dyre, findes ikke eller har ikke tilstrækkelig opbakning. Projektet vil løse disse udfordringer ved at opstille en model for cirkulære industrielle symbioser, hvori man kan udvikle værktøjer til lagering og produktion af energi, anvendelse af energi og restprodukter til ny produktion samt til brændstof i transportsektoren. Projektet er baseret på et triple helix samarbejde og for at sikre dens indvirkning og virksomhedernes interesse og deltagelse understøttes alle aktiviteter af forretningsmodeller eller business cases.

Partnerne:
Ea Dania
Esval Miljøpark
GreenLab Skive

Samlet budget: ca. 2,6 mio. euro

Publiceret 23-06-2020