Fremtidens bæredygtige samfund

Innovation Fur er et ambitiøst udviklingsprojekt, der løber i perioden 2011 til 2015 - og er søsat af Fur, Skive Kommune og EnergiMidt. Visionen er at omdanne Fur til en minimodel af fremtidens bæredygtige samfund, hvor vi udnytter moderne teknologi til at handle og være grøn. Innovation Fur består af ni del-projekter, der alle bakker op om den overordnede vision om at udvikle og demonstrere fremtidens grønne og digitale samfund. De ni områder spænder vidt fra konkret energirådgivning over implementering af vedvarende energi, transport, fremtidens energiforsyning og digitalisering af velfærdsydelser.

 

Samfundsmæssig omtænkning

Fremtiden byder på mange energimæssige udfordringer: Vi skal forbruge færre fossile brændsler og reducere vores CO2-udslip. Vi skal bruge mere vedvarende energi og have et lavere energiforbrug. Derfor skal vi som samfund omtænke mange af vores energimæssige vaner og forbrugsmønstre - og vi skal i langt højere grad indtænke forskellige grønne energiteknologier, så vi kan leve op til fremtidens krav og målsætninger. Derudover kommer fremtidens velfærdssamfund også under lup: I Danmark står vores velfærdssamfund også overfor nogle udfordringer i og med, at der inden for en overskuelig fremtid bliver flere ældre og færre erhvervsaktive. For at det skal hænge sammen bliver man nødt til at omtænke nogle af velfærdsydelserne og digitalisere dem.

 

Interesseren er høj

Projektlederen Gitte Wad Thybo i Innovation Fur siger: "Vi har sat gang i energieftersyn af boligerne og arbejder desuden med at informere om, hvordan man kan spare på energien, energirenovere boligen og udnytte andre energikilder.

Det forventes, at borgerne selv involverer sig og tager handling. Og der er fantastisk meget interesse og motivation! Vi afholder møder og informationsmøder i borgernes hjem. Jeg tror, det vigtigste her er, at folk virkelig oplever, at der er handling bag ordene. Det er ikke bare tom snak og luftkasteller. Både politikere og embedsmænd er engagerede og involverede i projektet."

Publiceret 09-04-2019