Kort beskrivelse af projektet

Skive Kommune har fået til opgave at styre et stort fælles skandinavisk biogasprojekt, som netop har fået 8 mio. kroner i EU støtte. Projektet hedder Implement og handler om at udvikle og udnytte biogas, så der skabes bæredygtig vækst på tværs af landene.
- Målet er, at projektet på sigt vil skabe arbejdspladser og nye virksomheder, som beskæftiger sig med biogas, fortæller international projektkoordinator Steen Hintze, Skive Kommune, som skal styre projektet.
Det er første gang nogensinde, at Skive Kommune skal være leadpartner på et EU finansieret projekt under Kattegat-Skagerrak programmet.
Projekt Implement er udviklet i Skive Kommune i samarbejde med Lemvig Kommune, Samsø Kommune og  27 kommuner i både Vestsverige og Norge. Projektet er støttet af Region Midtjyllands Vækstforum og har et samlet budget på 16 mio. kr.

 

Erfaringsudveksling

Skive Kommune har besluttet at udnytte biogas for at nå målet om at blive CO2 neutral i 2029, og for Skive betyder projektet, at kommunen kan udarbejde en masterplan for, hvordan biogassen kan anvendes bedst muligt. Alle de involverede kommuner arbejder nemlig allerede med biogas på forskellig vis og har hver især nogle erfaringer og viden, som med fordel kan deles med andre.
- I Vestsverige har de gode erfaringer med at udnytte biogas i transportsektoren og til udvikling af erhvervsklyngesamarbejde, i Norge har de gode erfaringer med udvikling af biogas på baggrund af fiskeaffald. Det kan vi lære af i Danmark, konstaterer Steen Hintze.
Han fortsætter:
- Til gengæld har Lemvig gode erfaringer med etablering af større anlæg, og Samsø gode erfaringer med inddragelse af borgere i planlægningsprocesserne, mens vi i Skive har gode erfaringer med kommunal styring af store bæredygtige projekter.
Landenes forskellige erfaringer er baggrunden for, at EU har fundet det interessant at støtte et samarbejde over grænser.

 

Konkrete mål

Selv om projektet i første omgang handler om at udvikle en biogasplan for Skive Kommune, forudser Steen Hintze også mere konkrete resultater.
- Vi vil danne en decideret erhvervsklynge omkring biogas, som skal arbejde på tværs af grænserne. Vi forventer, at 30 virksomheder vil blive involveret. Dem skal vi finde blandt de virksomheder, som allerede i dag arbejder med biogas-relateret produktion. De skal netværke, handle og udvikle sammen. Men målet er også, at der skal opstå fem nye virksomheder i projektet, siger han.
Steen Hintze ser flere nye muligheder for Skive, ikke mindst når det gælder udnyttelse af biogas til transport.
- Man kan jo forestille sig, at vi kan begynde at raffinere den biogas, som vi har, så den kan bruges som brændstof på biler. Det vil kræve, at vi etablerer et centralt opgraderingsanlæg og får etableret et netværk af gasstationer. I dag foregår noget af fragttransporten, fx i Sverige, på biogas, og de har brug for, at der bliver steder, de kan tanke, når de kører ned gennem Danmark. Men også vores egne biler og lokale busser vil i fremtiden tanke gas fra biogas-tankstationer, siger Steen Hintze.

 

Fakta

Projekt Implement er godkendt i styrekomiteen for samarbejde i den såkaldte KASK region, der dækker over et geografisk område fra Sydnorge over Vestra Götaland og Midt- og Nordjylland.

Læs om Kattegat-Skagerrak programmet her

Interreg-Oks

Publiceret 07-06-2017