Denne rapport er skrevet dels for at sikre en formidlet opsamling af viden og erfaringer til samtlige partnere og deres bagland i projektet, dels for at sikre projektets overordnede mål om at formidle den samlede mængde af viden og erfaringer til kommuner, brancheorganisationer, interesserede virksomheder, forskningsnetværk og vidensinstitutioner, og dels for at demonstrere at Skive Kommune er forgangskommune og facilitator ift. cirkulær økonomi og intelligente genanvendelsesløsninger.

Rapportens målgrupper omfatter såvel interne partnere og deres bagland samt eksterne iværksættere, virksomheder og brancheorganisationer, forskningsnetværk og vidensinstitutioner og kommuner.

Rapporten giver et indblik i, hvordan vi har arbejdet med projektet, hvilke resultater vi har opnået, hvad det endelig produkt blev og hvilke forretningsmæssige perspektiver, vi kan ane ude i fremtiden.

Publiceret 24-10-2018