Energibyen Skive er involveret i flere aktiviteter i Biogas 2020

  • Energibyen Skive i samarbejde med Nomi4s – virksomheden der håndterer affaldet i Skive Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune – arbejder med borgerinddragelse til sortering af affald.

  • Der arbejdes også på at lave et sammenhængende koncept for produktion og distribution af biogas. Herigennem ses der på innovative metoder til at øge produktionen af biogas med 10-20 % og til dette udvikle et forretningskoncept.

  • I den anden ende af værdikæden arbejder Energibyen Skive med at formidle deres erfaringer omkring udbudsprocesser og indkøb af biogas køretøjer, da Skive er en af de kommuner, der har flest biogaskøretøjer.

  • Yderligere fremstiller Energibyen Skive, som en grøn forgangskommune og et billede ud ad til for projektet, med erfaringsudveksling og sparring omkring det energi og klimamæssige arbejde, som er udført igennem flere årtier.

Publiceret 24-10-2018