Energibyen Skive er organiseret og finansieret gennem projekter  

Projekter er vores levebrød. Vi skaber projekter i samarbejde med eksterne og interne partnere, som vi derpå søger tilskud til gennem EU, styrelser, Region Midtjylland, Skive Kommune og fonde.

Energibyen Skive og alle vores eksterne såvel som interne samarbejdspartnere arbejder og tænker i at opfylde mål og rammer i Energi- & Bæredygtighedsstrategi 2029. Det er en forudsætning, at alle i kommunen arbejder aktivt for at efterleve strategiens intentioner, hvis visionen skal lykkes. Det betyder, at fx kommuneplan, lokalplaner og Agenda 21-strategi skal udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelser udstukket i vores Energi- & Bæredygtighedsstrategi 2029.

I menuen til venstre/i toppen kan du læse om afsluttede og aktive projekter, som enten allerede er gennemført og afsluttet i regi af Energibyen Skive eller som vi arbejder på netop nu.

Publiceret 11-07-2019