ENERGIBYEN SKIVE er en udviklingsafdeling under Skive Kommune, der arbejder med klima, energi og erhvervsudvikling. Vi arbejder udelukkende med at iværksætte tiltag, der fremmer de mål, som er beskrevet i kommunens Klima og Energi Strategi 2029.

Det betyder, at afdelingen først og fremmest tager initiativer til projekter, som herefter forvaltes i tværfaglige projektgrupper med deltagelse af både kommunalt interne såvel som eksterne faggrupper.

 

Organisatorisk hører vi hjemme i Teknisk Forvaltnings sekretariat, som vist i diagrammet.

I Teknisk Forvaltning er vi på vej mod en anden måde at forvalte vores grundlæggende opgaver. Vi har som alle andre tekniske forvaltninger traditionelt løst opgaverne med hovedvægt på kontrol. I øjeblikket er vi på vej mod at blive et serviceorgan for borger og erhvervsliv.

Når borgerne og virksomhederne henvender sig med ønsker og spørgsmål, skal vi i fremtiden hjælpe dem med at nå deres mål og løse deres problemer. Vi kan ikke rådgive specifikt, men vi kan inspirere og uddele erfaringer og viden.

Vi deler gerne vores viden og erfaringer.

Teknisk Forvaltning er et videnscenter for klima, energi og byggeri. De deler gerne ud af deres erfaring og viden. Borgere og erhvervsliv fortæller om deres oplevelser i en ny brochure.

Teknisk Forvaltning rummer mere end regler, paragraffer og forordninger. Vi har samlet erfaringer og viden gennem en årrække, og vi vil fremtiden gerne dele disse erfaringer og den viden med borgerne og virksomhederne i kommunen.

Det er vores opgave, at udvikle en kommune, der er tiltrækkende at bosætte sig i og at etablere og drive virksomhed i, og at etablere en teknisk borger og erhvervsservice der kan hjælpe borgere og virksomheder med grundkøb, planlægning, byggetilladelser, miljøgodkendelser osv.

Det er vores målsætning i fremtiden at kunne tilbyde - én indgang - ét forløb. F.eks. skal en bygherre opleve, at hans sag behandles i et samlet forløb. Med den høje specialisering af medarbejderne i forvaltningen, kræver det en særlig organisering at kunne ekspedere alt fra planlægning, byggemodning, vej og infrastrukturforhold over grundsalg til miljø- og byggetilladelse, som om sagen blev behandlet ét sted.

Publiceret 07-06-2017