Skive - Første Energiby

Skive Kommune har de seneste år opgraderet indsatsen for at skabe endnu mere energieffektivitet og optimering af energibesparende foranstaltninger, og dette arbejde udmøntede sig i, at Skive blev udpeget som landets første Energiby i oktober 2008.

Dermed har Skive Kommune sat nye standarder for arbejdet med Klima og Energi, og vi fortsætter bestræbelserne både lokalt og strategisk med at involvere alle borgere og virksomheder for at skabe et mere uafhængigt, selvforsynende og bæredygtigt samfund til gavn for alle i Skive Kommune. 

I 2018 har vi arbejdet på de næste 10 års strategi som er ved at finde sin form i vores nye "Energi Bæredygtighed Strategi 2029", som sætter retningen for de næste 10 års arbejde i Energibyen.

Publiceret 09-07-2019