Klimaforandringer og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen – også i Region Midtjylland. Her har et konsortium bestående af Aarhus, Skive og Ringkøbing-Skjern Kommuner med opbakning fra alle andre kommuner i regionen netop fået tilsagn om et projekt med et budget på i alt 40 mio. kr. over 3 år.

Projektet skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i alle de 19 kommuner i Region Midtjylland til at effektivisere energiforbruget, nedbringe udledningen af CO₂ og reducere ressourceforbruget.

Det er både godt for virksomhedernes bundlinje og dermed konkurrenceevne, samtidig med at de bidrager til en grønnere hverdag for os alle sammen.

- Vi tager et tydeligt og nødvendigt skridt i den rigtige retning med det her projekt. Samtidig får vi synliggjort, at det ikke bare er godt for klimaet, men også en god forretning for vores virksomheder, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard fra Skive Kommune og tilføjer:

- I Skive Kommune er vi – som i resten af landet – udfordret af, at en stor del af vores energiforbrug og dermed også CO₂-udledning kommer fra borgere og virksomheder. Derfor er der et enormt potentiale i at energieffektivisere her. Vi skal have borgere og virksomheder med på vognen og investere i tiltag, som kan effektivisere og reducere energiforbruget, samt udvikle nye forretningsmodeller og dermed mindske klimabelastningen, ellers får vi ikke succes med den grønne omstilling, siger han.

At det netop er de tre kommuner kan stilskrives, at de er helt i front, når det kommer til den grønne omstilling. Derfor har man valgt at gribe initiativet og sætte projektet i søen.

 

Samarbejde på tværs

Projektet kræver, at både virksomheder, erhvervsfremmeorganisationer og kommuner i hele Region Midtjylland medvirker og tager ejerskab. Der er også lagt op til et samarbejde på tværs af kommunegrænser og lokale sær-interesser. For Skive, Ringkøbing-Skjern og Aarhus sætter fokus på virksomhederne i alle de 19 kommuner i Region Midtjylland.

Dermed vil projektet ikke blot bidrage til regionens vision om at være en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Det vil også hæve bundlinjen hos små og mellemstore virksomheder gennem energioptimering, der typisk kræver både kapital og tid - og gøre dem mere robuste.

Vejen frem

Under arbejdstitlen ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” vil projektet med hjælp fra erhvervsfremmeorganisationerne og forvaltningerne de 19 kommuner i første omgang screene op til 800 små og mellemstore virksomheder for potentialet i ressource-, energi- og CO₂-besparelser.

Herefter vil 250 virksomheder få mulighed for at indtræde i et forløb bestående af et energitjek og tilhørende potentialeplan for energieffektiviseringer samt individuel strategirådgivning med henblik på, at virksomhederne udvikler en grøn forretningsmodel. Målet er, at der udvikles 200 nye grønne forretningsmodeller.

 

FAKTA:

”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune.

Projektet er inddelt i 4 faser, hvor 800 virksomheder screenes, 250 tilbydes energitjek og energirapport, 200 får rådgivning til at udarbejde en grøn forretningsmodel – og 75 får hjælp til at implementere den grønne forretningsmodel.

Projektet løber i 3 år og finansieres med 7,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, 15 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 17,5 mio. kr. i egenbetaling fra virksomhederne og i arbejdstimer fra de tre kommuner.

Effekten af projektet ventes hvert år at blive, et fald i udledningen af drivhusgasser på 4.400 tons, en reduktion i energiforbruget på 66.400 Gigajoule og et reduceret materialeforbrug på 600 tons.

 

For yderligere information, kontakt:

Karl Egeriis Krogshede, Klimakoordinator, Energibyen Skive, Skive Kommune, 40 59 40 27 KKRO@skivekommune.dk

Søren Elbæk, viceborgmester og fmd for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, 40 31 66 40, pol.selbaek@rksk.dk

Alexander Lauring Knudsen, projektleder, Ringkøbing-Skjern Kommune, 22 31 50 39, alexander.lauring.knudsen@rksk.dk

Publiceret 09-09-2019