10. og 11. januar var eksperter og forskere inden for bioenergi og græsfoder fra bl.a. Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg, Aarhus Universitet og Energibyen Skive samlet i Sverige for at skyde projektet med etableringen af en ny udviklingsplatform for grøn bioraffinering i gang.

Projektet vil teste, demonstrere og evaluere forskellige kredsløb, der effektivt udnytter potentialet i græsarealer og græs som råmateriale for produktion af bioenergi og højkvalitets proteinfoder. Forventningen er at finde flere intelligente og klimaegnede dyrkningsmetoder ved brug af flerårige afgrøder i stedet for etårige.

Formålet med projektet ”Green VALLeys” er at teste og udvikle forskellige cirkulære bioøkonomiske systemer, som udover bioenergi også vil levere afkast i form af bæredygtige proteiner af høj kvalitet, der kan produceres regionalt og reducere vores afhængighed af importeret soja. Et større anlæg ved Aarhus Universitet Foulum og et lille gårdbaseret anlæg på Naturbruksskolan Sötåsen uden for Töreboda i Sverige udgør den nye udviklingsplatform.

 

Treårigt regionalt EU-projekt

Det treårige projekt er muliggjort gennem støtte fra EU Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerrak samt bl.a. Västra Götalands regionale udviklingsudvalg, Aarhus Universitet og Skive Kommune.

"Projektet har modtaget en samlet finansiering på 5 mio. EUR, og har en styrke i den forskningskompetence der findes hos både Aarhus Universitet, Chalmers Tekniska Högskola og Sveriges landbruksuniversitet inden for energi og foderstofområdet." forklarer Ulrika Åkesson fra Agrovest i Skara, projektleder Green VALLeys.

”Forsøg på AU Foulum viser, at sammenlignet med etårige afgrøder, som fx korn og majs, så reducerer dyrkningen af græs og andre flerårige afgrøder tabet eller udvaskningen af kvælstof fra markerne. Samtidig kan græs dyrkes uden anvendelse af pesticider og høstes flere gange end de traditionelle etårige afgrøder. Den kombination gør udvikling af nye markeder for græs til en mulig bæredygtig vej fremad for dansk landbrug," siger Uffe Jørgensen, Centerleder ved Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi.

"Green VALLeys-projektet giver rigtig god mening for Skive Kommune, da vi står overfor nogle markante udfordringer i relation til de kommende vandområdeplaner samt ift. kvælstof- og pesticidudledning til særligt Limfjorden. Projektet kan derfor være med til at vise vejen fremad for landbruget, som er en af de største og vigtigste sektorer ift. arbejdspladser i Skive kommune. Samtidig kan projektet være med til at understøtte Skive Kommunes målsætning om "Rent Liv." fortæller Erik Kolding, Agronom, Skive Kommune.

Green VALLeys projektleder er Agrovest i Skara, Sverige. De øvrige partnere er: Aarhus Universitet, Sveriges lantbrukssuniversitet, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionens Naturbruksforvaltning, Hushållningssällskapet Sjuhärad og Skive kommune.

 

Den oprindelige svenske pressemeddelelse findes her:  https://agrovast.se/svensk-dansk-satsning-pa-flerariga-grodor-som-ravara-till-bioraffinaderi-och-hogvardigt-proteinfoder/

Dansk version af pressemeddelelse kan downloades her.

Kontakt for yderligere information:

Svensk Projektleder, Ulrika Åkesson, Agroväst Foods +46 703-10 56 30, ulrika.akesson@agrovast.se

Uffe Jørgensen, Centerleder og seniorforsker, Aarhus Universitet - Institut for Agroøkologi - Klima og Vand, +45 21 33 78 31, uffe.jorgensen@agro.au.dk

Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet - Institut for Ingeniørvidenskab - Biorefining, maj@eng.au.dk+45 93 0 80 09

Erik Kolding, Agronom, Skive Kommune, +45 20 55 54 23, erko@skivekommune.dk

Rasmus Højegaard-Vibild, Kommunikationskonsulent, Energibyen Skive, +45 40 26 94 17, ravi@skivekommune.dk

 

Publiceret 23-06-2020