Projektet hedder CISKA – Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien og er en del af EU's Interreg, en europæisk regional udviklingsfond, der dækker regionerne omkring Øresund, Kattegat og Skagerak.

Projektet vil være med til at understøtte udviklingen af blandt andet erhvervsparken GreenLab Skive og en lignende norsk symbiosepark. Dermed bliver arbejdet med at finde konkrete løsninger på de globale udfordringer i omstillingen af energisystemet styrket.

CISKA har til hovedformål at styrke arbejdet med cirkulær økonomi i lokalt forankrede samarbejder. Der er fokus på genanvendelse, lagring af vedvarende energi og innovation inden for de grønne forretningsområder. Partnerne i projektet er Skive Kommune, Erhvervsakademi Dania og Esval Miljøpark i Akershus fylkeskommune i Norge. Energibyen Skive er projektleder på det overordnede projekt, og Greenlab Skive er den danske symbiosepark i projektet. Arbejdet med projektet løber over de næste tre år.

Projektet er i tråd med Skive Kommunes nye energi og bæredygtigheds-strategi 2029, som netop sætter fokus på den cirkulære økonomi, bære-dygtighed og grøn omstilling. Samtidig bygger det videre på den udvikling, som allerede har været i gang i Skive over en længere årrække. Projektet vil medføre yderligere udvikling og investeringer i Skive Kommune.

Det samlede budget for projektet er på 26.8 mio kr. Nogle af midlerne kommer til at gå til videreudvikling af Greenlab Skive og en lignende norsk symbiosepark. Projektet har opstart januar 2019 og afsluttes med udgangen af 2021.

Læs pressemeddelelsen som pdf her.

Publiceret 21-12-2018