Pressemeddelelse

 

Ny rapport om mulighederne for finansiering af projekter om biogas til tung transport

Biogas2020 har nu offentliggjort projektets første rapport – en rapport som identificerer og beskriver finansieringsmuligheder for transportrelaterede biogasprojekter – læs den her.

Som første resultat i det transnationale EU projekt, Biogas2020, er der netop blevet offentliggjort en rapport, som fortæller om forskellige muligheder for at opnå støtte til transportrelaterede biogasprojekter.

I rapporten identificeres en række internationale bevillinger, lån og nationale mekanismer, som giver finansiel støtte til udviklingen og implementeringen af brugen af biogas inden for den tunge transportsektor. Rapporten kan derfor bruges som et opslagsværk for projektkonsortier og andre på udkig efter tilskudsmuligheder til projekter vedr. biogas i den tunge transportsektor.

Rapportens identifikation af finansieringsmuligheder garanterer dog ikke medfinansiering fra de nævnte fonde. Rapporten identificerer en række forskellige medfinansieringsmuligheder, hvorefter den endelige afgørelse omkring tildelingen af midler afhænger af det individuelle projekt og den indsendte ansøgning.

Rapporten er udarbejdet af den danske projektpartner NTU, der som arbejdspakkeleder af arbejdspakke 5, ”Infrastruktur”, har det overordnede ansvar for at fremme udviklingen og brugen af biogas i den tunge transport.

Biogas2020 er et transnationalt projekt med fokus på at fremme både produktionen og anvendelsen af biogas i Sverige, Norge og Danmark. Projektet er delvis finansieret af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og har mere end 31 deltagende partnere fra de tre programlande. Biogas2020 løber frem til sommeren 2018.

Yderligere information omkring projektet findes på www.biogas2020.se. Her er der også et link til projektets animationsfilm, som giver en kort introduktion til projektet (husk at vælge undertekster i Settings).

Publiceret 14-02-2019