Der er tomt på Energibyen Skives kontor i Den Blå Diamant i Skive Kommune, men det til trods, arbejder vi ufortrødent videre med vores projekter hen imod de mål, som er givet i Energi & bæredygtighedsstrategi 2029.

Vi laver de arbejdsopgaver, som kan lade sig gøre at udføre hjemmefra, fx holder vi møde over Teams eller Skype, og på den måde lever vi fuldstændigt op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forhindre smittespredning.

I marts måned nåede vi at afholde ét seminar på Hotel Strandtangen om cirkulær økonomi og ”uncaptured values” i regi af vores projekt CISKA, inden Corona-virussen nåede at lukke ned for de fleste fysiske møder og aktiviteter.

I projektet  Green Valleys var der planlagt både partnermøde og workshop midt i marts om nye EU-regler, der kommer til at få konsekvenser for lovgivningen omkring vandmiljøet og dermed for landbruget. Workshoppen blev vi nødt til at aflyse, og i stedet blev der afholdt et partnermøde udelukkende ved hjælp af ca. 15 virtuelle møder på kryds og tværs i projektet. Alt i alt forløb partnermødet derfor - trods omstændighederne – fint, og vi er allerede i gang med at planlægge de næste møder og workshops, som efter planen skal løbe af stablen til efteråret.

Energibyen Skives arbejde besværliggøres, som beskrevet, af Corona-virussen. En hel del af vores arbejde bygger på og er afhængigt af samarbejde og relationer både lokalt, regionalt, nationalt og på tværs af grænser. Indtil videre fortsætter arbejdet via videokonferencer og telefonopkald, og så vi håber snart situationen ændrer sig så vi igen kan mødes ansigt til ansigt.

Publiceret 23-06-2020