Interessen og interaktionen var stor til de mange forskellige oplæg. Bl.a. her, hvor Brian Sørensen, Project & Funding Manager ved GreenLab Skive, fortalte om, hvilke muligheder der er ved de uncaptured values, der er at finde i GreenLab, nu og i fremtiden. Foto: Energibyen Skive. 

 

Bioøkonomi var det helt store tema til seminaret, som Energibyen Skive i regi af EU-Interreg-projektet CISKA var vært for onsdag den 4. marts på Hotel Strandtangen i Skive.

Seminaret havde overskriften ’Uncaptured Values (uudnyttede værdier, red.) – fra affald til værdifuld ressource’ og handlede om, hvordan man kan skabe en forretning ud af et produkt, som måske tidligere har haft karakter af at være affald, spildprodukt eller i hvert fald ressourcer og materialer, der ikke kunne indgå i den oprindelige produktion.

"Der blev netværket igennem hele dagen, og det er lige præcis derfor, vi holder et seminar som dette. Nemlig for at dele viden om de spændende emner inden for bioøkonomi, men bestemt også for at deltagerne kan netværke og stifte nye bekendtskaber, hvor nye samarbejder og projekter kan opstå fra"

Maria Slebo Karentius Freund, projektleder CISKA, Energibyen Skive.

Fælles mål om mere bioøkonomi

Det store tema om bioøkonomi blev angrebet fra mange forskellige vinkler. Der var oplæg om insekter som foder til husdyr – med potentiale som fødevare. Arla fortalte om, hvordan de har lavet en god forretning på at bruge valle, som tidligere var et restprodukt, i deres produktion. Der var oplæg om behovet for at dyrke grønne proteiner fra græs, og Øko-tømreren Anders Mølgaard fortalte, hvordan han med sin virksomhed Burntwood bedst udnytter træressourcer til genbrug i byggeriet.

Projektleder for CISKA-projektet, Maria S. K. Freund fra Energibyen Skive, kan se tilbage på en dag, hvor alle havde en fælles passion og et fælles mål. At skabe og fremvise bioøkonomi.

- Det summede af energi gennem hele dagen. Alle deltagere virkede engagerede og nysgerrige på programmet. De ni oplægsholderne var alle dygtige inden for deres felt og brændte for deres fag, og det var spændende at høre om de forskellige områder af bioøkonomi og alle de ressourcer, man har opdaget, har en stor
- værdi, siger hun.

Virksomheden ’Enorm’ havde en stand under seminaret, hvor nysgerrige kunne smage på bl.a. ristede melorme, se på de levende insekter og høre om produktionen af fødevarer, hvor dyrene indgår i.

 

Stor spørgelyst og nye samarbejder

Blandt gæster og oplægsholdere var en god blanding af folk fra forskellige brancher inden for bioøkonomien. Der var et godt engagement med stor spørge- og diskussionslyst, både under oplæggene og i de indlagte pauser med tid til netværk. 

Der var gang i snakken hele dagen på kryds og tværs af brancher, virksomheder og organisationer.

- Der blev netværket igennem hele dagen, og det er lige præcis derfor, vi holder et seminar som dette. Nemlig for at dele viden om de spændende emner inden for bioøkonomi, men bestemt også for at deltagerne kan netværke og stifte nye bekendtskaber, hvor nye samarbejder og projekter kan opstå fra, fortæller Maria S. K. Freund.

Forud for seminaret lå to dage med interne projektmøder, hvor partnerne fra Energibyen Skive, GreenLab Skive, EA Dania samt Nes og Oslo kommuner i Norge var samlet for at gøre status over det hidtidige samarbejde i projektet og for at diskutere, hvordan det fremtidige arbejde på tværs af den dansk-norske grænse optimeres og udvikles bedst muligt.

 

Læs mere om CISKA-projektet her.


Følg CISKA-projektet på LinkedIn.

Publiceret 12-03-2020