Fredag d. 25.01.2019 holder Energibyen Skive projekt Kick-off på EU-projektet CISKA - Cirkulære industrielle symbioseparker Skandinavien.

Projektet er tre-årigt og løber frem til 31.12.2021. Det har et samlet budget på 3,5 mio. euro eller ca. 26 mio. kr. fordelt på de fire projektpartnere: Skive Kommune, Energifonden Skive, EA Dania og norske Esval Miljøpark.

 

Projektet har tre specifikke mål:

1. at teste og udvikle mulighederne for at lagre overskudsenergi fra vedvarende energikilder

2. at udvikle og afprøve cirkulære forretningsmodeller i praksis

3. at øge antallet af grænseoverskridende samarbejder indenfor energiintegration og -lagring.

 

Det betyder endnu en gang, at Skive er med helt i front, når det gælder udviklingen af fremtidens grønne energisystem, og helt med fremme ift. at sikre den grønne omstilling.

Vi glæder os til at fortælle mere om projektet efterhånden som det begynder at rulle.

 

Publiceret 25-01-2019