Skive-virksomheden Suntherm står bag udviklingen af en ny type intelligent varmesystem med indbygget varmelagring, der skal levere billigere varme til borgere i små byer og landområder i Skive Kommune.

Og det er netop lagringen af varme og den intelligente styring, der gør systemet helt unikt. Varmebatteriet gør det muligt at forskyde og gemme varmen til senere brug i op til 24 timer og kræver derfor ikke, at der konstant tilføres varme til systemet. Dermed bliver strømforbruget også mindre.

”Vi regner med, at en familie kan spare cirka 20 procent af omkostningerne til opvarmning i forhold til konkurrerende varmeløsninger”, siger Jeppe Ladefoged, der står for marketing i Suntherm.

 

Lige så billig varme som i byerne

Det unikke varmesystem betyder, at borgere i landområder kan få lige så billig varme som i byerne. 

"Vi har den holdning, at bare fordi man bor på landet, skal man ikke betale mere for varmen end borgerne i byerne."

Jeppe Ladefoged, marketing, Suntherm.

Husstanden skal blot betale en lav tilslutningsafgift for at komme i gang. Herefter betales en fast kvartalsvis afgift samt for den varme der forbruges.

”Vi har den holdning, at bare fordi man bor på landet, skal man ikke betale mere for varmen end borgerne i byerne”, siger Jeppe Ladefoged.

Varmesystemet monitoreres løbende via den intelligente styring. Ud fra familiens ønskede indetemperatur kan systemet forudse, hvornår det er mest fordelagtigt at producere varmen. Her spiller flere faktorer ind, som fx tidspunkt på døgnet, hvornår der bruges mest varmt vand samt vind og vejrforhold i de kommende dage.
 


Etablerer nyt forsyningsselskab

Skive Kommune har hjulpet Suntherm med at finde testværter til varmesystemet blandt borgere i Hvidbjerg og med at holde informationsmøde for borgerne i efteråret. Her gav flere af de deltagende udtryk for, at de ikke ønskede et borgerdrevet fælles varmeforsyningsselskab, som det oprindeligt var meningen. Derfor har Suntherm i stedet valgt at etablere og drive varmeforsyningsselskabet i eget regi.

Suntherm sørger også for installation af varmesystemet, og at det kører effektivt i forhold til den enkelte husstands behov og forbrugsmønster.

Der er 300 husstande i Hvidbjerg-området, Hvidbjerg, Brøndum og Rettrup, hvor de første 10 testværter etableres primo 2018. I alt 50 husstande har vist interesse, og det er planen at antallet af testværter udvides fra 10 til 35 i løbet af 2018.
 

Publiceret 14-02-2019