Tekst: Thomas Rosenkrands

 

I Skive Kommune har man i flere år arbejdet med den grønne omstilling, blandt andet er der mange tiltag inden for biogas i kommunen.

Mange kender i den forbindelse til det meget omtalte Greenlab Skive. Her er biogas et væsentligt omdrejningspunkt, hvor blandt andet et omfattende samarbejde mellem lokale leverandører af biomasse og udenlandske investorer er ved at falde på plads.

Men faktisk er biogassen langt mere nærværende i kommunens dagligdag, idet mange af Skive Kommunes køretøjer benytter sig af biogas.

 

Vi kan, og vi vil 

Dette var en af de ting, der blev fremhævet, da Skive var vært for en stor skandinavisk konference om biogas tidligere på måneden.

I forbindelse med den officielle åbning af biogaskonferencen fortalte Skive Kommunes fungerende borgmester Preben Andersen (DF) stolt om de godt 50 kommunale køretøjer, som i dag kører på biogas.

Det drejer sig blandt andet om bilerne i administrationen og hjemmeplejen samt 15 handicapbusser. Dertil kommer der, at 11 regional- og bybusser også kører på biogas. Tilmed har Skive Kommune hele to biogastankstationer til at forsyne alle køretøjerne med brændstof.

"Vi er gode i dag. Men vi skal spille os i Champions League inden for biogas. Og det skal vi, fordi vi kan, og fordi vi vil."

Preben Andersen, (DF), fungerende borgmester, Skive Kommune

For Skive Kommune er det dog ikke nok at være blandt de førende i Danmark inden for biogas. Man vil være blandt de førende internationalt.

”Vi er gode i dag. Men vi skal spille os i Champions League inden for biogas. Og det skal vi, fordi vi kan, og fordi vi vil”, sagde Preben Andersen i sin åbningstale.

 

Opgradering til bio-naturgas 

En af de virksomheder, der leverer biogas i Skive Kommune er Madsen Bioenergi, som også holdt oplæg under biogaskonferencen.

Denne virksomhed har et af de første biogasanlæg i Danmark, som opgraderer biogassen til bio-naturgas og sender det ud i naturgasnettet i fuld skala.

Under konferenceoplægget fortalte Boe Madsen om erfaringerne med anvendelse af halm og dybstrøelse til at optimere processen og få mere biogas ud af biomassen.

Baggrundsinformation

Biogas2020 er et skandinavisk biogasprojekt, der handler om at styrke samarbejdet omkring udnyttelsen af biogas.

Selve konferencen er et led i dette samarbejde. Skive Kommune er via Energibyen Skive en aktiv del af projektet.

Interesserede kan finde flere oplysninger på projektets hjemmeside: https://www.biogas2020.se

 

Publiceret 21-12-2017