Tekst: Thomas Rosenkrands
Foto: Samsø Rederi

 

Søpunge og færgefart optrådte begge under overskriften 'Biogas i den martime sektor' på Skandinaviens Biogaskonference 2017, der netop er blevet holdt i Skive.

Konferencens emne om den maritime sektor tog ellers en ganske traditionel begyndelse med erfaringerne fra Norge, Holland og Danmark, der alle har konkrete projekter i gang, hvor der anvendes naturgas i færgefart.

 

Intet forsyningsnet for flydende biogas

Netop naturgas er det, der typisk anvendes i de færger, der er gået væk fra olie og diesel. Flydende biogas har nemlig fortsat den udfordring, at der ikke er et særligt veludbygget forsyningsnet. Dog er det kun et spørgsmål om tid, før også naturgassen skal udskiftes, idet den er en del af de fossile brændstoffer.

I det hele taget er den maritime transportsektor stillet over for skærpede krav til bæredygtighed. Biogassen honorerer alle disse krav.
I Norge har den gasdrevne færgefart ovenikøbet den udfordring, at de to store færger fra Fjord Line har behov for mere flydende biogas, end der p.t. produceres på verdensplan.

Men set i den grønne omstillings perspektiv er skiftet til naturgas et stort og mærkbart skridt i retning af reduktion af Co2-udledning.

 

Eneste færge på komprimeret gas

Erfaringerne fra Holland bød på en blandet energikilde, hvor naturgassen var en af flere. Det specielle i dette projekt er, at færgen som den eneste i verden benytter komprimeret i stedet for flydende gas, hvilet giver både økonomiske og energimæssige fordele.

På Samsø sejler man på naturgas og er i øjeblikket ved at projektere med et større biogasanlæg på øen. For både Holland og Samsø, er den lokale opbakning og involvering helt afgørende for projektets succes.

 

Søpunge skal lave biogas

Og hvad så med søpungene? Dem leverede Olle Stenberg fra Sverige. Han kunne berette om et arbejde med at nedsænke meterlange lameller i havet med henblik på at få søpungene til at sætte sig på dem og vokse sig store. Søpungene blev herefter ’høstet’ og anvendt som maritim biomasse og dermed i produktionen af biogas.

Han kunne samtidig fortælle om den grønne sidegevinst, at søpungene samtidigt var med til at rense vandet, mens de sad på lamellerne og ernærede sig. Og at søpungene tog for sig af havets retter, kunne man se af, at 1 meter lamel gav cirka 17 kilo høstede søpunge.
Herudover var der planer om at fremstille foder af søpunge.

 

Store perspektiver på trods af udfordring

Perspektiverne i projektet er meget store, idet der er mulighed for at producere enorme mængder maritim biomasse uden at forstyrre vandmiljøet og desuden med muligheden for samtidig at rense vandet.

Udfordringen inden for brug af biogas i den maritime sektor er så afgjort forsyningssikkerheden. Men i takt med, at både biomassen og produktion af biogas vokser markant, giver det nye muligheder for færgefarten. Så måske oplever vi om føje år, at søpungene rent faktisk leverer flydende biogas til eksempelvis Samsøfærgen.

Publiceret 21-12-2017