Tekst: Thomas Rosenkrands
Foto: Colourbox

 

Nu viser forskellige tests, at et andet affaldsprodukt fra landbruget har en ganske positiv indvirkning på biogasproduktionen, når det kombineres med gyllen. Der er tale om halm, som i dag i vid udstrækning afbrændes. Anvendes halmen i stedet som supplement til gyllen, opleves en øget produktion af biogas på op til 30%.

Flere oplægsholdere kunne fortælle om deres gode erfaringer med at øge effektiviteten i biogasproduktionen ved at tilsætte halm på Skandinaviens Biogaskonference, som for nyligt blev holdt i Skive.

 

Oplagt mulighed for effektivisering

En af de eksperter, der delte sine erfaringer med brugen af halm i biogas var Bruno Sander Nielsen fra Foreningen Biogasbranchen. Hans budskab var klart: Der er et meget stort potentiale for biogas i Danmark og desuden en oplagt mulighed for at effektivisere produktionen af biogas via øget anvendelse af halm.

Hans konklusioner blev bakket op af flere andre oplægsholdere, blandt andre Henrik Møller fra Aarhus universitet, som havde forsket i optimering af biogasproduktionen.

Konferencen gav også plads til et privat firmas erfaringer med anlæg, som kan omforme halm til briketter. Briketterne er langt lettere at håndtere i produktionen, da de dels fylder mindre i forhold til halmballer og desuden er tilpasset biogasanlæggenes behov.

 

Dyrt og svært at opsamle vådt halm

Der er dog flere udfordringer ved at bringe halmen ind i biogasproduktionen. En af dem er halmens fugtighed, som har betydning både i forbindelse med opsamling på marken og i forbindelse med tilsætning i biogasproduktionen. Eksempelvis er det både vanskeligere og dyrere at opsamle våd halm på markerne. Samtidigt har det betydning for biogasproduktionen, hvor fugtig halmen er.

En anden udfordring er hamlens konsistens, når den tilsættes biogasproduktionen. Her viste konferencen forskellige måder at klargøre halmen til biogasproduktion. For eksempel som halmbriketter, som beskrevet overfor, og som ensilage.

Publiceret 21-12-2017