Tekst: Thomas Rosenkrands


På det seneste har man kunnet læse om 15.000 forskere, der advarer menneskeheden om klodens tilstand.
De fortæller, at hvis vi ikke for alvor bremser op i forhold til brug af fossile brændstoffer nu, kan det meget snart være for sent i forhold til at redde den klode, vi kender i dag.
Et af midlerne i kampen for klodens miljø er biogas. Og netop biogas var den 8. og 9. november omdrejningspunktet for en stor skandinavisk konference, der blev holdt i Skive.

 

Vi gør overhovedet ikke nok

Efter konferencens første dag med flere end 30 forskellige indlæg om erfaringerne med biogas, stillede direktøren for miljøtænketanken Concito, Christian Ibsen, spørgsmålet ’Hvordan når vi FN’s klimamål i 2030?’. Han var ganske enig med de forskere, som nogle dage senere kom med den dystre advarsel til os alle. For hvis ikke vi i 2030 skal lægge vores livsstil radikalt om, er der behov for, at vi allerede nu gør langt mere for at begrænse den globale temperaturstigning til to grader inden år 2100.

Han viste blandt andet en graf, der illustrerede, at vi var begyndt at se en reduktion i CO2- udledningen, men slet ikke nok til, at det blot tilnærmelsesvist bliver realistisk at holde temperaturstigningen på to grader.

 

Strukturelle ændringer er afgørende

Undervejs i sit oplæg pegede han på flere indsatser, som han anså for afgørende, hvis man skulle opleve en mærkbar reduktion – og derved imødekomme de tusindvis af bekymrede forskere. Især pegede han på strukturelle ændringer som afgørende og dermed ændringer, der lagde op til en helt anden måde at agere på, i stedet for blot at forsøge at reducere udledningen.
Samtidig pegede han på, at det var ligeså betydningsfuldt, at afgiftssystemet afspejler de klimamæssige mål, man sætter sig.

 

Grøn omstilling giver arbejdspladser

Netop det med at sætte sig klare overordnede mål blev også fremhævet som et af de væsentlige indsatsområder i forhold til en succesfuld grøn omstilling.

I denne forbindelse er det tilmed vigtigt at gøre sig forestillinger om antallet af arbejdspladser, der kan skabes, og samtidig indregne energiforbruget under udviklingen af den grønne energi.

Biogas er nemlig ikke den eneste vej til et mere bæredygtigt klima. Christian Ibsen afsluttede sit oplæg med at opfordre alle konferencedeltagere til at lægge sig i selen for en fortsat udvikling af biogasteknologierne, idet disse er i løbende konkurrence med andre grønne energiformer om at være det bedste svar på den grønne omstilling.

Publiceret 21-12-2017