Skive Kommune ligger på femte-pladsen i Region Midtjylland, når det gælder anvendelsen af vedvarende energi.

Borgere og virksomheder i Skive Kommune lå i 2015 nummer fem ud af de 19 kommuner i regionen. Det viser en opgørelse, Region Midtjylland har lavet.I Skive Kommune var lidt mere end halvdelen af energiforbruget i 2015 fra vedvarende energikilder - vind, sol og biomasse.

Det er helt overvejende vindmøller, som giver gevinst på Skive Kommunes grønne regnskab. Andelen af grøn energi blev kraftigt øget med de 13 nye vindmøller, som blev sat op i Nordsalling mellem 2013 og 2015. Der er nye vindmøller på vej, som kommer til at gøre Skive Kommune endnu grønnere. De nye møller skal stå ved Krejbjerg og forventes at blive tilsluttet elnettet til efteråret.

Store mængder biogas

Mængden af produceret biogas er steget voldsomt og vil stige endnu mere. Brdr. Madsens biogasanlæg i Balling har sat produktion af biogas op de seneste år. Også Jens Henry Christensen, Rybjerg Biogas P/S, har udvidet produktionen, og inden for kort tid vil det store energiselskab E.ON arbejde på at få bygget et stort biogasanlæg, der skal indgå i GreenLab Skive i Kåstrup.

 

Det dugfriske CO2-regnskab viser, at i løbet af de seneste 10 år er CO2-tallet pr. indbygger i Skive Kommune faldet markant. Siden 2007 har vi reduceret CO2-udledningen fra 6,7 tons pr. indbygger til 4,2 ton pr. indbygger i 2015. Det går den rigtige vej for Skive Kommune, som har et mål om at blive CO2-neutral senest i 2029, hvor Danmark som helhed skal være CO2-neutral i 2050.

Mere transport på biogas

De fossile brændstoffer som benzin og diesel er stadig de fortrukne drivmidler, og derfor har vi stadig en stor udfordring her. Mange af kommunens biler har kørt på el eller biogas i flere år, og i 2016 lykkedes det at bringe 11 af Skive Kommunes busser over på bio-gas som drivmiddel.

En tredjedel af energiforbruget i Region Midtjylland kommer nu fra vedvarende energikilder. I Danmark som helhed er den senest opgjorte andel 28 %. Fortsætter udviklingstendensen, som vi har set den i perioden fra 2007 til 2015, vil vi nå 50 % vedvarende energi i regionen i 2025.

Region Midtjylland har beregnet, at både produktionen af vindkraft og bio-gas er fordoblet i Region Midtjylland mellem 2010 og 2015. Mængden af solenergi blev nidoblet, men her var produktionen ved periodens begyndelse ikke så stor.

Politiske ambitioner

Geografi, historie og politisk ambitions-niveau er forskellig fra kommune til kommune. Selvom alle kommuner gør en indsats på området, er der store forskelle på forudsætninger for, hvor hurtigt omstillingen sker. Skive Kommune har en lang tradition for at satse på alternativ grøn energi, og kommunen ligger godt i forhold til at få udbytte af vindkraft, ligesom de mange landbrug i kommunen giver udvikling af biogas et godt fundament.

 

 

Publiceret 07-06-2017