Foto: Rebekka Fründt, Electrochaea GmbH

Energibyen i Skive Kommune var på studietur ved Spildevandscentret i Avedøre den 6. februar 2017 for at se deres nye teknologi, der kan lave strøm til gas.

I regi af det skandinaviske projekt Biogas2020, har Energibyen været på studietur i Avedøre for at se en ny teknologi, hvor strøm kan lave grøn gas i et såkaldt Power-to-gas anlæg (P2G).

I Skive Kommune er der en ambitiøs målsætning om at være CO2 neutral i 2029. Alle smarte løsninger til at nå dette er mål er derfor velkomne. En kerneopgave for Energibyen Skive er at arbejde strategisk med energiløsninger.

Det giver derfor god mening at kunne lave grøn klimavenlig gas samtidig med at CO2 udledningen reduceres. Derved slås to fluer med et smæk.

"Det smarte ved denne metode er, at når vinden blæser ufatteligt meget og producerer mere strøm end vi har brug for i Danmark, kan vi bruge denne overskydende strøm til at producere biogas. Biogassen kan nemlig lagres og gemmes til vi har brug for den, hvorimod den overskydende strøm ikke kan lagres og derfor sælges til yderst favorable priser for vores nabolande. Vi vil altså få et stabilt elsystem og ikke være nødsaget til at sælge vores overskudsstrøm til dårlige priser til vores nabolande - men i stedet lade pengene blive i Skive Kommune" fortæller Teresa Rocatis Nielsen, teamleder i Energibyen Skive.

Derudover bruger man netop CO2 til at producere biogas i denne teknologi - se illustration af processen nederst i artiklen. Det vil sige ved at anvende den CO2, der ellers bliver udledt til atmosfæren til at producere biogas, skabes der en dobbelteffekt. Dette er der store perspektiver i og vil kunne reducere CO2 emissionerne kraftigt og dermed tage kvantespring i at efterleve kommunens Energi- og Klimastrategi, hvis det kan implementeres i Skive Kommune.

Studieturen gav ny spændende indsigt, som Skive Kommune nu må vurdere, hvordan kan være behjælpelig til det videre arbejde med kommunens grønne mål.

 

 

  Illustration - Overskydende strøm til gas

 

Illustration:  Hans Knudsen, Electrochaea GmbH

Af: Kristoffer Wolsing

Energibyen, Skive Kommune

Direkte telefon: 9915 7494

Mobil: 2075 7892

Mail: khwo@skivekommune.dk

 

 

 

Publiceret 15-05-2017