Teamleder, Teresa Rocatis Nielsen, og projektleder, Kristoffer Wolsing, i Energibyen byder velkommen til Biogas2020 arbejdsmødet.

Stort skandinavisk arbejdsmøde i projekt Biogas2020 er netop veloverstået. 36 partnere fra Norge, Sverige og Danmark mødtes for at gøre status og arbejde videre i arbejdsgrupperne. Energibyen Skive er partner i det skandinaviske projekt Biogas2020 og stod denne gang for at afholde arbejdsmøde den 28. - 29. marts på Pinenhus.

Mødet blev indledt med, at borgmester Peder Chr. Kirkegaard bød partnerne velkommen, hvorefter der var lagt op til to lange dage med arbejde, diskussioner og vidensdeling over grænserne.

På mødet deltog 56 mennesker fra 30 virksomheder rundt omkring i Skandinavien, der alle arbejder med biogas.

Projektet er over halvvejs nu og partnerne har haft arbejdshandskerne på til mødet. Det har været helt centralt for denne midtvejssamling at få lavet handlingsplaner til at sikre, at vi ville nå i mål med alle vores aktiviteter. Til afrundingen af arbejdsmødet sad alle med en tilfreds følelse og en optimisme til den sidste halvdel af projektet.

"Det har været et yderst givtigt møde med mange konstruktive diskussioner i arbejdslokalerne, og vi kan fortrøstningsfulde sende vores gæster hjem med en masse ny viden og en afklaring om nogle klare handlingsplaner, der sikrer projektets fuldførelse", fortæller Teresa Rocatis, Teamleder i Energibyen.

Publiceret 04-05-2017