Mere end 300 mennesker deltog på konferencen, 25 oplægsholdere gav et billede af hele biogas-værdikæden, fra produktion til anvendelse, og 35 messeudstillere præsenterede det nyeste inden for biogasbranchen. Også transportområdet var vel repræsenteret med udstillinger af biogasbiler og -lastbiler, og politikere og eksperter deltog i en konstruktiv og åben dialog om biogassens rolle i fremtiden. Foto: Niklas Andersson, Biogas2020.

En flot besøgt biogaskonference med oplæg, messebesøg og match-making er vel overstået. Om et år skal Skive Kommune forsøge at følge trop

Skandinaviens Biogaskonference 2016 er knap nok overstået, før vi her i Skive Kommune begynder at planlægge næste års store biogaskonference. Om et år er Skive nemlig vært.

På konferencen, der fandt sted i Trollhättan i Sverige sidst i oktober, mødtes erhvervsliv, iværksættere og beslutningstagere for sammen at tage endnu et skridt mod et fossilfrit samfund.

Læs også Biogas-optimisme i Skive og Region Midtjylland

"Konferencen gik rigtig godt. Der var flot opbakning til de mange gode oplæg, og messestandene var velbesøgte. Det er vores fornemmelse, at der blev snakket masser af forretning rundt omkring blandt virksomheder og de besøgende", siger Fredrik Grund, der er projektleder for Biogas2020.

Biogaskonferencen var den første ud af tre i regi af det skandinaviske projekt Biogas2020, og ligeledes bliver næste års konference også åben for gæster udefra.

Høje ambitioner i Skive

Blandt de mange oplægsholdere var Steen Hintze, som er projektchef i Skive Kommune. Han fortalte om Skive Kommunes politiske mål om at blive CO2-neutral i 2029 og projektet GreenLab Skive, hvor et kommende biogasanlæg skal være rygraden i et Power to gas-anlæg.

"Det, som gør forskellen fra traditionel opgradering af biogas, er, at på vores anlæg vil vi udnytte CO2'en sammen med gassen og på den måde forøge produktionen af metan med 1000 kubikmeter i timen. Hvis det kan lade sig gøre, og vi kan få lavet en forretningsmodel, hvor vi udnytter prisen, når den falder på ellen fra vindmøllerne, så kan vi lagre vindens energi i gasnettet og på den måde fastholde værdien af gassen og energien", sagde Steen Hintze blandt andet i sit oplæg.

Prisbelønnet taler fik klapsalver

Fra Samsø var hovedet bag øens verdensberømte energisatsning, Søren Hermansen, på scenen og fortælle om, hvordan man når en cirkulær økonomi.

"En reduktion på -3,7 tons per indbygger om året. Så meget CO2 sparer Samsø med 10 off-shore vindmøller, der producerer den energi, Samsø totalt set bruger på transport. Det er vældig flot, ikke?", spurgte Søren Hermansen tilhørerne.

Prisbelønnede Søren Hermansen er en meget anvendt og populær taler rundt om i verden og høstede da også klapsalver for ovenstående faktum, og for at Samsø længe har været CO2-neutral.

"Match-makede" med succes

Konferencen gav mulighed for at deltage i en match-making session, hvor både projektpartnere og de besøgende kunne arrangere korte, faglige møder på kryds og tværs.

"Vores match-making session gik over al forventning. Vi havde 68 møder på knap to timer med 45 deltagere, og det har været en succes, som vi gerne vil gentage på konferencen i Skive næste år", siger Anne-Luise Jensen, projektleder i Agro Business Park og aktivitetsleder i Biogas2020.

Arrangørerne af match-makingen var Biogas2020, Innovationsnetværket for Biomasse (Inbiom) og Enterprise Europe Network.

Ikke færdige med at snakke biogas endnu

Sidst på konference- og messedagen kunne Arne Bisgård (V), byrådspolitiker i Skive Kommune, modtage stafetten fra regionspolitiker fra Västra Götalandsregionen Kristina Jonäng.

"Vi er klar over, at vi får svært ved at gøre efter med de fantastiske rammer, I har her på stedet, men vi vil alligevel forsøge. Programmet for konferencen kan bevidne, at vi kan give hinanden noget, og vi er slet ikke færdige med at snakke om biogas endnu. Så vi vil glæde os til at byde jer alle, og flere til, velkommen i Skive 7. til 9. november 2017", sluttede Arne Bisgård med stafetten i hånden.


Faktaboks

Biogas2020 er et projekt på tværs af Danmark, Norge og Sverige og indgår i EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. 34 partnere inden for forskning, universiteter, erhvervsliv, kommuner og regioner arbejder sammen for at skabe en fælles skandinavisk biogasplatform i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området. Projektet varer i tre år og forventes afsluttet i sommeren 2018. Projektet støttes blandt andet af Interreg og Region Midtjylland.

Publiceret 11-05-2017