Skive Kommune når bredt ud internationalt, når der skal samarbejdes om at skabe et bedre klima, og med to klima-samarbejder viser kommunen, at den har høje ambitioner

Skive Kommune deltager i to klimasamarbejder og forpligter sig derigennem til at tage en ledende rolle i kampen mod den globale opvarmning.

Gennem de to samarbejder viser Skive Kommune, at den har høje ambitioner med reduceringen af CO2-udledningen, og at den arbejder seriøst for et bedre klima.

De to klimasamarbejder er henholdsvis Compact of Mayors og Covenant of Mayors.

Compact of Mayors

I December 2015 kom Skive Kommune med i Compact of Mayors, som er den bredeste klimakoalition på globalt plan. Compact of Mayors arbejder aktivt for at få omsat klimapolitik til konkrete handlinger.

Alle byer og kommuner i verden med en borgmester kan blive en del af den internationale platform, som lige nu består af mere end 400 byer og kommuner. Omkring 400 millioner mennesker er repræsenteret.

Compact of Mayors promoverer og fremviser byers og kommuners klimaindsatser og engagement og vilje til at skabe en mere ambitiøs klimapolitik. Derigennem fremhæves vigtigheden af kommuners rolle i de globale løsninger på klimaudfordringen.

Fra "committed" til "compliant"

Som "committed" medlem af Compact of Mayors forpligter en kommune sig til at opfylde en række krav.

Inden for 1 år skal kommunen måle CO2-udledningen fra forskellige sektorer med udgangspunkt i den internationale GPC-standard.

Inden for 2 år skal der registreres en målsætning om at reducere CO2-udledningen.

Inden for 3 år skal der forelægges en klimahandlingsplan, som viser, hvordan målsætningen vil blive nået. Herefter får kommunen "Compliant"-status, som vedligeholdes ved at indrapportere fremgangen i kommunens klimaforebyggelse og tilpasning årligt.

Bag Compact of Mayors står FN, Michael Bloomberg, ICLEI, C40, UCLG og UN-Habitat.

Covenant of Mayors

Alle byer og kommuner I EU med en borgmester kan deltage i Covenant of Mayors (Borgmesteraftalen).

Mere end 6.600 byer, der tilsammen repræsenterer 210 millioner borgere, deltager i klimasammenslutningen og har forpligtet sig til en samlet reducering i CO2-udledningen med 28 % i 2020 og 40 % i 2030.

Den enkelte by eller kommune forpligter sig til at reducere den lokale CO2-udledning med mindst 20 % i 2020 og dermed til at gå længere end den europæiske målsætning for reducering af CO2-udledningen.

Borgerne skal inddrages

Inden for et år skal byen eller kommunen registrere en handlingsplan for bæredygtig energi. Når handlingsplanen er indsendt, skal der hvert andet år indsendes en implementeringsstrategi, der viser, hvordan man vil evaluere, overvåge og bekræfte udviklingen.

Europa-Kommissionen står bag Covenant of Mayors, der er direkte målrettet både lokale myndigheder og borgere. Civilsamfundet med borgere og virksomheder skal inddrages til at deltage i realiseringen af handlingsplanen.

Publiceret 11-05-2017