E.ON håber på, at den nye biogastankstation vil få flere til at vælge gaskøretøjer, som både kører grønt og støjer mindre end dieselbiler. Foto: E.ON.

Ny biogastankstation skal fremme bæredygtig og fossilfri brændstof til den tunge transport i hovedstadsområdet

Energiselskabet E.ON indvier 6. oktober 2016 en ny biogastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter, som drives i partnerskab med OK.

Efter indvielsen holdes Roadshowet om biogas til transport, som arrangeres i forbindelse med Interreg-projektet Biogas2020 af Gas2Move, NTU og Aarhus Universitet. Roadshowet har til formål at udbrede kendskabet til
gaskøretøjer - lige fra teknologien til de miljø- og klimamæssige aspekter.

En grønnere varetransport

Biogastankstationen, der skal gøre varedistributionen i hovedstadsområdet CO2-neutral, ligger centralt placeret i Høje-Taastrup Transportcenter, der er knudepunkt for gods- og varedistribution til Storkøbenhavn. Her tanker
hundredvis af last- og varebiler dagligt, når de skal bringe varer ud til københavnerne.

Ambitionen er klar: Flere last- og varebiler skal gå fra diesel til bæredygtig og fossilfri biogas. Biogastankstationen er de to partneres tredje i hovedstadsområdet.

Transport er den store klima-udfordring

Transportsektoren er i dag klimapolitikkens helt store udfordring, da sektoren ikke har reduceret CO2-udledningen i samme grad som andre sektorer. Især den tunge transport halter efter, og derfor er indfasningen af den mere miljø- og klimavenlige biogas til tung transport afgørende for den grønne omstilling.

Danmark er bagud i forhold til lande som Sverige, Tyskland og Holland, hvor biogas til transport er langt mere udbredt. Men med flere tusinde kørsler til og fra Høje-Taastrup Transportcenter er der et kæmpe potentiale for
at gøre den tunge transport grønnere.

Bejler til city-distributionsbiler

Med det nye anlæg i Høje-Taastrup Transportcenter bejler E.ON og OK nu til de mange city-distributions-biler, der dagligt kører friske varer ud til københavnerne, ikke mindst fra det netop åbnede Copenhagen Markets - det tidligere Grønttorv.

"En stor del af de varebiler, der hver nat bringer friske varer ud i københavnske butikker, kører i dag på diesel. Vi håber derfor, at den nye biogas-tank vil få flere til at vælge gaskøretøjer, som både kører grønt og støjer mindre end dieselbiler. Hertil kommer, at vi allerede nu ser flere selskaber, der begynder at stille krav til bæredygtig vareudbringning", fortæller chef for Heavy Transport i E.ON, Bent Erik Hawaleska.

Ros til erhvervslivet

Den nye tankstation indvies af borgmester Michael Ziegler og driftsdirektør i E.ON, Henrik Rasmussen.

"Der skal lyde en stor ros til det private erhvervsliv, som har taget initiativet til tankstationen, så vores virksomheder nu har mulighed for at tanke op med klimavenlig biogas. Det ligger helt i tråd med kommunens ambitiøse klimaplan, og nu tager vi et vigtigt skridt i forhold til grøn omstilling og grøn vækst inden for transportsektoren", siger borgmester Michael Ziegler.

Biogas - det klimavenlige alternativ

Ifølge Energistyrelsen er biogas det mest klimarigtige brændsel i den tunge transport, fordi biogasproduktion både erstatter fossile brændsler i transportsektoren og reducerer udslip fra gyllen på landbrugsmarkerne, der
ellers ville udlede både metan- og lattergas.

Og hos E.ON mener man, at tankstationen er endnu et skridt mod en mere klimasmart transportsektor.

"Vi glæder os over at kunne åbne endnu en ny biogastankstation sammen med vores partnere. Vi håber, initiativet vil skubbe på udviklingen af transportsektoren, hvor vi savner mere politisk vilje til grøn omstilling," siger Bent Erik Hawaleska.


Tid og sted
Indvielsen finder sted den 6. oktober kl. 10.30-15 i Høje-Taastrup Transportcenter, Estland Allé 1, 2630 Taastrup.

E.ON og Foreningen af Danske Transportcentre inviterer til indvielsen og står også bag biogastankstationen, som er støttet af Energistyrelsen.

For yderligere information:
E.ON Danmark: Susanne Tolstrup, kommunikationschef, tlf. 30 38 61 12, mail: susanne.tolstrup@eon.dk
Høje-Taastrup Kommune: Michael Ziegler, borgmester, tlf. 40 92 91 35
Høje-Taastrup Transportcenter: Svend Aage Petersen, formand, tlf. 20 10 12 16, mail: httc@httc.dk
NTU: Michael Stie Laugesen, afdelingsleder, tlf. 99 30 00 30, mail: msl@ntu.eu

Publiceret 14-08-2017