Det tegnede landskab er blot et bud fra arkitekten på, hvordan GreenLab Skives område kunne udforme sig i fremtiden. Tegning: By+Land ApS, landskabsarkitekter.

Der lægges vægt på harmoni mellem natur, miljø og industri i planerne for GreenLab Skive, som kommer i offentlig høring til efteråret

Naturen og industrien går hånd i hånd i forslaget til rammelokalplanen for GreenLab Skive, der skal under politisk behandling i september.

Efter den politiske behandling kommer forslaget til offentlig høring i otte uger senere på efteråret, og her kan borgere, virksomheder og andre interesserede komme med eventuelle indsigelser til forslaget.

GreenLabs grønne galakse

Området med GreenLab Skive udformes landskabsmæssigt som en grøn galakse, hvor beplantning aktivt bruges til at give struktur til og inddele området. Galaksen vil bestå af mange slags træer, buske og krat.

"GreenLab Skive bliver et omfattende energi- og ressourcelandskab, hvor samspillet mellem virksomhederne, med naturen og omgivelserne er vigtige elementer", siger Vivi Mathilde Hjortsø, ingeniør ved Skive Kommune.

Med rammelokalplanen foreslås det også at lade genbrugsstationen Nomi4s blive en del af det 69 hektar store GreenLab Skive-område og at åbne muligheden for en udvidelse af genbrugsstationen.

Forbedrer plante- og dyreliv

Formålet med rammelokalplanen er at fastlægge de overordnede rammer for etableringen af GreenLab Skive og sikre, at området i fremtiden vil fremstå som en helhed.

På baggrund af en grundig miljøvurdering for etableringen af produktions- og testcentret lægger rammelokalplanen op til forbedringer af stedets plante- og dyreliv. Det gør den blandt andet ved at udlægge frizoner langs eksisterende bække i området og etablering af løsninger til lokal afledning af regnvand.
Der lægges blandt andet op til muligheden for at etablere gå- og cykelstier samt en "slentrevej" i området, som er åbne for alle.

Sikrer hensyn til de berørte

GreenLab Skive påvirker mange og i høj grad naboerne, og for en stor del af området er der 500 meter eller mere til nærmeste nabo.

"Skive Kommune har løbende haft en åben dialog med blandt andre naboer, virksomheder, flere styrelser og landskabsarkitekter for at sikre, at der bliver taget flest mulige hensyn til de berørte", siger Vivi Mathilde Hjortsø, som håber, at stoltheden over at være en del af GreenLab Skive vil vokse frem hos naboer, virksomheder og kommunen i takt med, at området bygges op.

Man forventer, at de kommende konkrete lokalplaner vil blive udarbejdet for biogasanlæg og solceller i 2017.

Der arbejdes også på planen med at opsætte vindmøller i forbindelse GreenLab Skive.

Publiceret 11-05-2017