Hennning Jensen, adm. dir. i Novopan Træindustri A-S, fortæller om virksomhedens bæredygtige produktion af spånplader. I november 2015 blev Novopan en del af Kronospan, som er verdens største producent af træbaserede plader. Foto: Skive Kommune.

Håndværkere og andre branchefolk var mødt op til workshop i Gen Byg Data, som havde virksomhedsoplæg og gruppediskussioner på programmet

Håndtering af miljøfarligt affald og strukturering af genanvendelige byggematerialer blev diskuteret grundigt på Gen Byg Datas første åbne workshop, hvor omtrent 25 mennesker deltog.

Eftermiddagen stod på oplæg fra flere virksomheder samt faciliterede gruppe- og plenumdiskussioner, om hvad der skal til, for at projektet får værdi og succes.

Genanvendelse skal kunne betale sig

Blandt deltagerne var Henrik Justesen, direktør for Bajlum Entreprenørfirma ApS, som godt kunne se samarbejder eller netværk opstå på baggrund af workshoppen og projektet.

"Blandt andet Dansk Genbyg (digital markedsplads for salg og køb af genanvendelige byggematerialer, red.) lød interessant, det kunne jeg godt komme til at bruge", siger Henrik Bajlum.

Han pointerer, at han sagtens kan se det fornuftige i at genanvende byggematerialer, hvis man kan finde økonomien i det og skabe samarbejde omkring det.

"Det er en god idé at spare på ressourcerne. Det er en skam at smide noget væk, der kan bruges igen, men i sidste ende er det kroner og ører, det kommer an på", siger Henrik Bajlum.

Flere års fokus på nænsom nedbrydning

Også Salling Entreprenørfirma a/s deltog på workshoppen, og for virksomheden er genanvendelse af byggematerialer og nænsom nedrivning en tilgang, der har været brugt i flere år i nedrivningsarbejdet.

"Vi går meget op i genanvendelse, det er en mærkesag for os", siger Pia Møller Frederiksen, der er projektleder og ansvarshavende kloakmester i Salling Entreprenørfirma a/s.

For hende gav workshoppen primært mulighed for at netværke med andre branchefolk eller med virksomheder med interesse i genanvendelse af byggematerialer.

"Vi har fokus på det, vi kalder nænsom nedbrydning, men prismæssigt er det svært at være med, for det tager noget længere tid at sortere det miljøfarlige affald fra det genanvendelige", siger Pia Møller Frederiksen, som stadig efterspørger, at der fra kommunal side bliver taget det store skridt på genanvendelsesområdet.


Genanvender mere træ

Forskellige oplæg fra tre virksomheder skulle inspirere deltagerne og give dem større indsigt i markedet for genanvendelse af byggematerialer.

Det gjorde blandt andet Henning Jensen, der er administrerende direktør i Novopan Træindustri A-S. Han fortalte om, at virksomheden i sin bæredygtige produktion af spånplader bruger genanvendeligt træ og gamle spånplader, både af hensyn til miljøet, men også på grund af mangel på ressourcer.

I sidste halvår af 2004 til og med første halvår af 2005 genanvendte virksomheden næsten 100.000 tons ud af cirka 220.000 tons træ. I sidste del af 2015 og til og med første halvår af 2016 var det 170.000 tons ud af 210.000 tons træ, der blev genanvendt.

En virtuel markedsplads

Erik Jørgensen, direktør i Dansk Genbyg, fortalte om den kun næsten et år gamle virksomhed samt dens opstart og visioner.

"Vi vil være Danmarks største virtuelle markedsplads for salg og køb af genbygsmaterialer", sagde han.

Det er materialer som blandt andet gulve, tagsten, jern og el-artikler, der handles med på den virtuelle markedsplads.


Den virtuelle virkelighed

Med til workshoppen var også to datamatikerstuderende fra Erhvervsakademi Dania i Skive, Mads Foged Christensen og Mikkel Johansen. De to har udviklet et program, der fremviser huse i 3D.

Med et sæt VR-briller er det muligt at bevæge sig virtuelt rundt inde i et hus. Programmet, der kaldes Gif32, har indlejret data og oplysninger om det pågældende hus, blandt andet information om hvor i huset man kan finde miljøfarlige stoffer.

Programmet og de specielle VR-briller tiltrak flere nysgerrige deltagere, der ville prøve en virtuel husfremvisning.

 

Publiceret 11-05-2017