Graf: PlanEnergi.

 

Udledningen af CO2 i Skive Kommune er faldet meget de seneste seks år, og det skyldes blandt andet, at brugen af vedvarende energi er steget markant

I 2007 udledte Skive Kommune 317.000 tons CO2. I 2015 var det tal faldet til 237.000 tons.

Bevares, det er stadigvæk et stort tal, men det er samtidigt også et væsentligt fald i den samlede udledning fra Skive Kommune på hele 80.000 tons CO2.
Det er noget, vi mener, vi kan være stolte af.

Meget mere vedvarende energi

Faldet i CO2-udledningen skyldes, at der produceres og bruges mere vedvarende energi i Skive Kommune. I 2007 udgjorde vedvarende energi godt en fjerdedel af det samlede energiforbrug. I 2015 udgjorde vedvarende energi næsten halvdelen af forbruget.

Det er især brugen af solenergi og biogas, der er steget forholdsvist meget siden 2007, men også brugen af biomasse og vindenergi har vundet frem.

Faktisk producerer vindmøllerne i Skive Kommune så meget strøm, at vi kan eksportere overskydende elektricitet. I flere år har det nemlig været nødvendigt for kommunen at købe sig til ekstra strøm udefra, men nu producerer vi altså selv mere end nok.

Vi er godt på vej

Kigger vi fremad, vil vi i de kommende år se endnu større fald i kommunens CO2-udledning. Der er lang vej endnu, inden vi når Skive Kommunes ambitiøse målsætning om at være CO2-neutral i 2029, men vi er allerede godt på vej.

Blandt andet har kommunen netop sat Skives fire bybusser samt syv lokalbusser på biogas, samtidigt med at Skives anden biogastankstation er åbnet. Vi forventer, at mange flere busser følger trop, for transport-posten udgør en meget tung del af CO2-regnskabet.

Publiceret 11-05-2017