Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Poul Erik Christensen (B) (yderst tv.) tror på en stor fremtid for biogassen i Region Midtjylland, men han pointerer samtidigt biogasssens udfordringer i at skulle konkurrere med billige fossile energikilder. Her ses han og Arne Bisgård (V) (bagved nr. 2 fra højre) i politisk debat på Skandinaviens Biogaskonference i Sverige. Foto: Andreas Olsson.

Skive Kommune og den midtjyske region blev fremhævet som foregangsområder på biogasfronten på skandinavisk konference

På den for nyligt overståede Skandinavisk Biogaskonference 2016, der blev holdt i Trollhättan i Sverige i forbindelse med projektet Biogas2020, var der lokalpolitisk deltagelse fra byrådsmedlem i Skive, Arne Bisgård (V), og Poul Erik Christensen (B), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland.

Begge politikere deltog i en fælles skandinavisk politisk debat om arbejdet med biogas i Danmark, Norge og Sverige. Her kom Arne Bisgård blandt andet ind på, at Skive Kommune er optimister, når det drejer sig om kommunens arbejde med biogas.

"Mange kommuner i Danmark gør i biogas, og Skive er en af dem, som absolut er med. Vi vil det, og det er en del af vores Klima og Energistrategi", sagde Arne Bisgård.

Klar politisk strategi

Skive Kommune skal den 7. til 9. november 2017 være vært for den næste Skandinavisk Biogaskonference. Og til spørgsmålet om, hvordan vi der fremhæver kommunen som 'energiby' og biogasfrontløber, nævner Arne Bisgård Skive Kommunes Klima og Energistrategi, som blev lavet for fire år siden.

"Det er en strategi, vi nu fører ud i livet, og det er super godt, at vi politisk kan blive enige om, at det er det, vi gør", siger Arne Bisgård.

Eksempelvis ligger Skive Kommune i topppen med VVM-undersøgelser (vurdering af virkninger for miljøet, red), målt på tid til at få dem igennem til fordel for de private virksomheder, og det har stor betydning for etableringen af et biogasanlæg.

"Vi har et embedsmandsværk i Skive Kommune, der er dygtige til at få det ud over rampen. Her i Skive vil vi det i fællesskab, og det skal vi fortælle, når vi har konference i 2017", mener Arne Bisgård.

Stor fremtidig rolle for biogas

Ifølge Poul Erik Christensen, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland, er Biogas2020 et spændende projekt for Region Midtjylland at være en del af, fordi det passer ind i den plan, regionen har, om at 50 procent af energiforbruget komme fra alternativ energi i 2025, og af samme grund er det også et vigtigt projekt, mener han.

"Jeg ser biogassens fremtidige rolle i regionen som rigtig stor, fordi vi har en meget stor andel af kvægbrug og svinebrug, der giver meget husdyrgødning. Og fra at det er en forurening, bliver det en energikilde, og det er virkelig et stort skridt frem mod et bedre miljø", siger Poul Erik Christensen.Skive kan blive endnu stærkere

Arne Bisgård har også et bud på, hvordan Skive Kommune kan blive endnu stærkere som biogas-kommune.

"Næsten 50 kommunale køretøjer og 11 busser kører på biogas, men vi skal have lastbilerne med også. Vi har mange gode virksomheder i Skive Kommune, og dem skal vi have til at gå forrest og investere i biogaslastbiler, så vi også der er helt fremme", siger Arne Bisgård.

Han pointerer vigtigheden og nødvendigheden i, at kommunen med biogassatsningen underbygger etableringen af nye arbejdspladser.

"I 2013, da vi havde konference i Skive, var vi i opstarten med det her. Nu er vi et skridt videre. Vi skal til konferencen i 2017 kunne vise de resultater, vi har nået inden for de sidste fire år", siger Arne Bisgård.

Publiceret 11-05-2017