Siden 2014 har det været lovbestemt, at kommunerne og Miljøstyrelsen skal gennemføre minimum to tilsynskampagner om året, én inden for industrivirksomheder og én inden for landbrug med husdyrhold. Foto: Skive Kommune. 

Miljøstyrelsen fremhæver tilsynskampagnerne fra Byg og Miljø i Teknisk Forvaltning inden for både industri og landbrug som gode eksempler

Der er kommet positiv opmærksomhed på de tilsynskampagner, som Teknisk Forvaltnings Byg og Miljø-afdeling lavede i 2014.

Miljøstyrelsen fremhæver håndteringen af kampagnerne inden for både industri og landbrug som foregangseksempler.

"Vi er stolte af at være repræsenteret i begge kategorier. Vi vil da gerne være til inspiration for andre kommuner med vores tilgang til kampagner", siger Erik Kolding, agronom i Byg og Miljø, Teknisk Forvaltning, som har haft ansvaret for landbrugs-kampagnen.

En del af denne kampagne var en biogas-konference, hvor landmænd og andre interesserede blev informeret om håndteringen af biogasgylle.

Et mere fokuseret tilsyn

Et tilsyn, der laves på baggrund af en kampagne, tager i modsætning til de normale tilsyn langt kortere tid, fordi der fokuseres på et konkret miljøforhold, der kan forbedres.

"Et kampagnebesøg giver en helt anden dialog med virksomhederne, end vi har, når vi er ude på et normalt tilsynsbesøg", siger Merete Møller, økonom og miljømedarbejder i Byg og Miljø.

For Merete Møller, som var primus motor på tilsynskampagnen til industrivirksomhederne, drejer det sig fremover om at få lavet nogle gode kampagner, der giver anledning til et godt samarbejde, både med virksomhederne og kollegerne. 

Supplement til normale tilsyn

Skive Kommune skal fortsat lave et antal basistilsyn, som er en gennemgang af hele virksomhedens miljøforhold.

Derudover skal der laves et antal prioriterede tilsyn, hvor kommunen følger op på ét eller flere miljøforhold, og det kan fx være via et kampagnetilsyn. 

Fakta:

Landbrugskampagnen

Byg og Miljøs landbrugsgruppe deltog i 2014 på en biogaskonference, hvor de informerede om håndteringen af afgasset gylle som en del af dens kampagne. Resultaterne fra konferencen blev i form af annoncer og artikler udgivet i trykte medier og hjemmesider. Tilsynsbesøgene var uanmeldte. 

Industrikampagnen

Tilsynene på olieudskilleranlæg blev annonceret på kommunens hjemmeside. Der blev udsendt nyheder og breve om, at Byg og Miljøs virksomhedsgruppe ville komme på tilsynsbesøg i uge 43, så virksomhederne var forberedte. Gruppen fulgte op på en enkelt virksomhed, men ellers var der intet at komme efter.

Publiceret 10-05-2017