Der kører allerede omkring 150-200 gasbiler i Danmark. En af dem er denne Iveco, der på billedet tanker gas i Skive. Biogas rummer et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen i transportsektoren. Foto: Gas2move.

Et nyt roadshow skal være med til at udbrede biogas som drivmiddel til tung transport i Danmark

Biogas som drivmiddel til lastbiler, varebiler og busser er vejen frem mod en grønnere verden med mindre CO2-udledning, men mange kommuner og virksomheder ved det ikke.

Der findes allerede nu velafprøvede tankanlæg og køretøjer i store dele af Europa, og derfor skal Danmark også "med på vognen".

Et landsdækkende roadshow skal nu synliggøre de mange muligheder for at gøre transportsektoren grønnere.

Roadshowet Biogas til Transport holder kick-off i HI-Park, Herning, den 9. maj kl. 13.00-16.30. Roadshowet er startskuddet til en landsdækkende informationskampagne for at fremme biogas til transport.

1 million gasbiler i Europa - bare ikke i Danmark

Biogas-brændstoffet findes allerede i Danmarks vidtforgrenede gasnet, så det ligger lige til højrebenet at bruge biogassen som drivmiddel i busser og lastbiler for at reducere CO2-udledningen i den danske transportsektor.

"Der kører i dag over en million gasbiler i Europa, bare ikke lige i Danmark. Så det er bare med at komme i gang", siger Poul Erik Pedersen fra virksomheden Gas2move, som står for planlægning og udførelse af Roadshowet Biogas til Transport i Danmark.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt byder officielt velkommen og sætter processen i gang. Ministeren har ved gentagne lejligheder fremhævet biogas som et særdeles velegnet drivmiddel til transport, især når det gælder den tunge transport.

Mange udfordringer

Der er mange udfordringer med at nedbringe CO2-udledningen i transportsektoren. Derfor er der behov for, at mange forskellige aktører bidrager til at løfte opgaven, og det er netop, hvad Roadshowet Biogas til Transport vil gøre noget ved.

Idéen med roadshowet er at gøre det lettere for den enkelte kommune eller virksomhed at få et godt kendskab til mulighederne, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Roadshowet Biogas til Transport er blevet til i et samarbejde mellem virksomheden NTU, der leder sekretariatet for Foreningen af Danske Transportcentre, Aarhus Universitet - Forretningsudvikling og Teknologi og Gas2move.

Hjælp til politikerne

Fremtiden bliver, at danske transportcentre skal kunne tilbyde transportsektoren en bred vifte af miljøvenlige drivmidler. Der er ingen tvivl om, at gasteknologien er længst fremme med hensyn til at kunne løse opgaverne i den tunge transport.

"Vi deltager blandt andet i udviklingen af forskellige digitale værktøjer, hvor kommuner og virksomheder kan beregne økonomien i at skifte deres køretøjer over på biogas. Samtidig vil vi gerne hjælpe landets politikere med at få overblik over, hvad de kan gøre for at fremme en grøn transport i Danmark", siger Kent Bentzen, adm. direktør i NTU og formand for Foreningen af Danske Transportcentre.

Stærkt problemknuser-team

Mens bilerne og brændstoffet er gennemprøvet, så er der stadig nogle udfordringer i forretningsmodellerne bag biogas-økonomien, og derfor er et stærkt team af forskere fra Aarhus Universitet i Herning tilknyttet projektet.

"Vi bidrager fx med at udvikle både kommuner og virksomheders forretningsmodeller med henblik på at optimere både de pengemæssige og ikke pengemæssige værdier og teknikker bag biogas. Vi har blandt andet udviklet et værktøj til problemløsning omkring biogas, som vi kalder innovation challenges, som vil blive bragt i spil i forbindelse med projektet", fortæller professor Peter Lindgren fra Aarhus Universitet - MBIT LAB.

Roadshowet Biogas til Transport henvender sig til kommuner, virksomheder og andre, der har interesse i gas til transport. På arrangementet kan man høre om de mange muligheder, der er for at få leveret miljøvenlig biogas i tanken.

Roadshowet Biogas til Transport

Mandag den 9. maj 2016, klokken 13.00 - 16.30

HI-Park 441, 7400 Herning.

Publiceret 10-05-2017