De seks AU-HIH-studerende, fra venstre, Rasmus Lydiksen, Nikolaj Rasmussen, Nicolaj Clausen, Pernille Nielsen Bønsøe, Betina Horsager og Mikkel Thygesen har netop været inde og give en kort præsentation af deres eksamensprojekt. De venter på at skulle ind og eksamineres individuelt. Foto: Skive Kommune.

Forretningsmodeller og tungt data fletter fingre i genanvendelsens navn i et eksamensprojekt, som er lavet i forbindelse med projektet Gen Byg Data

Seks studerende fra Aarhus Universitet i Herning har været tilknyttet projektet Gen Byg Data i forbindelse med en eksamensopgave. Gruppen består blandt andet af Rasmus Lydiksen og Betina Horsager.

De har lavet deres opgave inden for faget Technological Business Model Innovation, som går ud på at forene teknologi og forretningsmodeller.

"Vi har skullet lave et spænd mellem forretningsmodelleringen, som handler om business-delen, og så det teknologiske", siger Rasmus Lydiksen. 

Sur smiley advarer mod asbest

Produktet, de studerende har udviklet som en del af deres opgave, er en model for en hjemmeside, Husinfo.dk. Gruppen har grafisk skitseret, hvordan en hjemmeside med informationer om husejeres byggematerialer kunne se ud.

Brugerne, som er husejere, logger ind med NemID. De indtaster selv data og materialer på fx døre og vinduer, og så bliver det en stor database, som indeholder informationer om materialerne i husene.

Husejerne bliver alarmeret, hvis de taster et materiale ind, som indeholder farlige eller sundhedsskadelige stoffer. Er materialet harmløst og kan genanvendes, får det en grøn, smilende smiley. Består materialet delvist af farlige stoffer, får det en gul og knap så fornøjet smiley, og er hele materialet sundhedsskadeligt, får det en rød, sur smiley.

Hjemmesiden har også kunder, som er forretningsdrivende, der er interesserede i at købe viden om materialer i brugernes hjem.

En holdbar forretningsmodel

I deres eksamensopgave har de studerende undersøgt, hvordan man udvikler en holdbar teknologisk forretningsmodel ved at samle og kombinere data om danske borgeres huse og potentielt genanvendelige byggematerialer.

"Nogle iværksættere fejler, de finder en god idé, men de formår ikke at bygge en forretningsmodel op for det. Vi skulle finde en løsning og sikre os, at alle dimensioner for, at det kunne blive en god forretning, var indfriet", siger Betina Horsager. 

Til at starte med undersøgte de den nuværende situation for genanvendelse af byggematerialer. De ledte efter konkrete tal og problemstillinger og lavede adskillige interviews for at høre, hvilke problemer, der er på området.

"Hvis vi skulle komme op med en løsning, så var det ikke holdbart, at vi bare syntes, den var god. Det skulle være en løsning, der rent faktisk kunne løse et problem, siger Rasmus Lydiksen.

Projektet Gen Byg Data var et hel perfekt terræn for de studerende til at finde en løsning på et problem.

Google havde ikke slået til

I undersøgelsesfasen fandt gruppen ud af, at der mangler information om danske borgeres huse. Det var blandt andet gennem deltagelsen i workshopsene i forbindelse med Gen Byg Data, at de fandt ud af, at der er behov for mere data om materialer i huse, for bedre at kunne genanvende dem. Den store mængde af data, der allerede findes, udnytter man ikke potentialet af.

"Rummet til workshopsene var fyldt med informationer og gavnlig viden. Skulle vi have læst os frem til alt det gennem Google-søgninger, ville vi ikke have fået den "hands-on experience", som folkene i projektgruppen sidder med", siger Betina Horsager, som nød at være i et forum med motiverede mennesker, der brænder for deres projekt.

Fik topkarakterer

Desuden er de studerende glade for at samarbejde med erhvervslivet, fordi det giver dem motivation samt en aftager til det produkt, de laver. Betina Horsager mener, det er vigtigt at koble de studerende sammen med erhvervslivet, og at der ligger et potentiale, der ikke bliver udnyttet til fulde.

"Det er en fed kontekst at arbejde i. Det er så motiverende for en studerende at arbejde med et reelt problem. Studerende kan bidrage til virksomhederne med friske øjne og den nyeste teori", lyder det fra Betina Horsager.

Gruppen har været til eksamen og sluttede med topkaraktererne 10 og 12 for en flot opgave og en imponerende præsentation.

Publiceret 10-05-2017