Workshoppen blev systematisk styret af procesleder Jasper Steinhausen, som brugte video, tavler, plancher og multifarvede Post-its som midler til at få projektgruppen til at tænke og reflektere over målet med Gen Byg Data, og hvordan målet nås. Foto: Skive Kommune.

Skives nye projekt, Gen Byg Data, er stadig i sin spirende startfase, og i projektgruppen er der enighed om, at projektet er ambitiøst og har store udsigter til at mindske ressourcespild

En bæredygtig fremtid med mindre ressourcespild, en mere effektiv genanvendelse af byggematerialer og flere lokale arbejdspladser.

Det er en del af kernen i det nye Skive-projekt, Gen Byg Data, som handler om at sammenkoble og aktivere de allerede eksisterende data om materialerne og forsøge at gøre dem tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Sammenkoblingen skal struktureres og systematiseres, og det giver god mening i forhold til at undgå ressourcespild.

"Det er ikke gjort før, så vi fortsætter med at gå foran her i Skive på energi- og ressourceområdet", siger Thea Lyng Thomsen, projektleder, Skive Kommune.

Nye lokale arbejdspladser

Projektet er støttet af Region Midtjylland, som vil gøre det muligt for kommunerne, gennem kortlægning af deres materialestrømme og digitalisering, at løse samfundsmæssige udfordringer, blandt andet omstillingen til cirkulær økonomi.

Gen Byg Data har som et mål at demonstrere Skive Kommune som foregangskommune inden for cirkulær økonomi.

Det skal ske ved at skabe en til to nye virksomheder og fem nye arbejdspladser gennem datadrevet genanvendelse af materialestrømme.

Stort skridt fra affald til ressource

Projektgruppen i Gen Byg Data har allerede afholdt sin anden ud af i alt seks workshops. Her samledes gruppen til en snak om projektets formål, hvordan det skal gennemføres, og hvilke resultater, der skal komme ud af det.

Et af formålene er en endnu bedre udnyttelse af vores ressourcer. At genanvende affald som en ressource er et stort skridt at tage, men det er en nødvendig forandringsproces. Det mener Irene Johansen, leder for information og udvikling hos Nomi4S, som er en af partnerne i projekt Gen Byg Data.

"Jeg ønsker et godt miljø og at sikre ressourcerne, fordi vi ved, at råstofferne slipper op", siger Irene Johansen.

 Hun tror på, der ligger et stort potentiale i Gen Byg Data, for genanvendelse handler i bund og grund om råstoffer.

"Vi skal have en mere cirkulær økonomi, hvor materialerne er i spil i længere tid, i stedet for en lineær økonomi, hvor man, som man eksempelvis gjorde i 1960'erne, køber ind, bruger og smider væk", siger Irene Johansen.

Grøn omstilling skal forankres lokalt

Erhvervsakademi Dania i Skive er også partner i projektet, og herfra deltog Sussi Hørup, som underviser på produktionsteknologuddannelsen, på workshoppen.

"Forankringen i arbejdet med de globale problemstillinger og den grønne omstilling skal ske lokalt", siger Sussi Hørup, som bidrager med faglig viden og udvikling til projektet.

"Det er et enormt spændende projekt at arbejde med", siger hun.

Sussi Hørup deltog i det nu afsluttede projekt, Genbyg Skive, som det nye projekt er funderet i, og kender derfor til lignende processer i et lokalt projektarbejde.

Åbne data kan give milliardvækst

Fra Erhvervsakademi Dania i Skive var også Klaus Nørregaard med til workshoppen. Han underviser på datamatikeruddannelsen, herunder om betydningen af åbne data, der er tilgængelige for alle. Derfor har han, ifølge ham selv, en naturlig interesse i projektet.

"Nogle vurderer, at det kan give milliardvækst med åbne data, fordi der er meget værdi i data. Projektet er meget ambitiøst på vegne af klimaet og miljøet. Det er godt tænkt", siger Klaus Nørregaard.

Konkrete løsninger på komplekse problemer

Første skridt i projektet er at se på, hvor og hvilke data vi har om bygninger og byggematerialer. Der skal laves en roadmap for materialernes fysiske og digitale vej, som skal ændres fra at gå fra nedbrydning til affald til at gå fra nedbrydning til genanvendelse.

"Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi igen i Skive arbejder sammen på tværs af forskellige aktører. Det er sådan, vi kommer til at skabe vækst fremover, og det er disse former for samarbejde, der skaber konkrete løsninger på de komplekse problemstillinger, vi står overfor," siger Thea Lyng Thomsen.

Publiceret 10-05-2017